Hogeschool NTI hanteert de Action Learning-methodiek, maar waar staat deze methodiek precies voor?

Bij Action Learning is het belangrijk dat studenten van elkaars ervaringen kunnen leren. Door open te communiceren over elkaar problemen, oplossingen, successen en mislukkingen kan de theorie tot leven worden gebracht. Daarnaast is het belangrijk dat je ook direct in je eigen werkomgeving met behulp van het geleerde waarneembare verbeteringen kan bewerkstelligen. Je formuleert de juiste vragen bij de knelpunten die je in jouw dagelijkse praktijk tegenkomt. Effectieve antwoorden op deze vragen leiden tot de gewenste verbeteringen.

Andere vragen binnen dit onderwerp