Het lijkt erop dat je geen mobiel apparaat gebruikt. Klik hier als je liever de reguliere website bezoekt.

NTI Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de online informatie en gegevenspraktijken van onze website www.nti.nl en niet op enig subdomain van deze website.

We beseffen dat vele bezoekers en gebruikers van deze website bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en hoe we deze informatie gebruiken en behandelen. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om deze belangen te behandelen. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Door ons verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt, kan u ons twee soorten informatie verschaffen:

  1. persoonlijke informatie die u bewust kenbaar wenst te maken en die op individuele basis verzameld wordt en
  2. algemene gebruikersinformatie die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat en die op geaggregeerde basis verkregen wordt telkens als u de Website bezoekt.

In sommige gevallen, indien u er voor kiest om ons de verzochte informatie niet te verschaffen, kan het zijn dat u niet tot alle onderwerpen en diensten van onze website toegang krijgt.

Persoonlijk identificeerbare informatie die u wenst te verschaffen: Het is mogelijk dat we u om persoonlijk identificeerbare informatie vragen met het doel de door u gevraagde  onderwerpen en/of diensten aan te bieden.

U kan ons gegevens over uzelf verschaffen zodat we u informatie kunnen toezenden over onze produkten en diensten, en we u inschrijven op onze electronische nieuwsbrief. De gegevens die we vragen variëren naargelang de diensten die u vraagt.  De on-line toegangspagina geeft u meer informatie over hoe we deze details en uw keuzes kunnen gebruiken en delen.

Indien u onze produkten en diensten wenst te kopen via deze website, kan het zijn dat u ons informatie dient te verstrekken om deze transactie te kunnen voltooien, waaronder uw credit card gegevens.

We kunnen u vragen om ons persoonlijke gegevens mee te delen zodat we u kunnen bijstaan en informatie geven. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van u verzamelen (zoals een e-mail adres,systeem informatie en probleembeschrijvingen) om zodoende on-line technische bijstand en probleemoplossingen te verlenen.

Ontvangt u de nieuwsbrief van het NTI en wilt u uw gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op de wijzig- of afmeldlink in de nieuwsbrief. U kunt ook uw verzoek per e-mail sturen naar info@nti.nl.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen: Cookies/Web server logboeken: net zoals andere commerciële websites gebruikt onze website standaard technologie genaamd 'cookies' en webserver logboeken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Cookies maken deel uit van de webbrowser software die de webservers toelaat de computer, die een website bezoekt, te herkennen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die opgeslaan worden door de webbrowser van een gebruiker op diens harde schijf.   Informatie die kan verkregen worden via cookies en webserver logboeken zijn onder andere datum en uur van bezoek, bezochte paginas, tijd doorgebracht op onze website en de websites die net voor en net na onze website bezocht zijn. Deze informatie wordt verzameld op geaggregeerde basis. Niets van deze informatie wordt aan u individueel verbonden. U kan deze cookies natuurlijk op uw computer uitschakelen door dit in de voorkeuren of menuopties van uw browser te vermelden. Het is echter mogelijk dat sommige delen van onze website niet meer correct zullen functioneren indien u deze cookies uitschakelt. Met vragen betreffende het uitschakelen van cookies kan u terecht by de provider/fabrikant van uw browser

Hoe we uw gegevens gebruiken

We zouden graag deze persoonsgegevens gebruiken om u informatie over produkten en diensten van ons bedrijf aan te bieden. U zal gevraagd worden uw goekeuring te bevestigen wanneer u uw gegevens inbrengt. We delen uw gegevens niet met derden.

Hoe u uw gegevens en keuzemogelijkheden kunt opvragen en/of verbeteren

Wanneer u onze website bezoekt en persoonlijk identificeerbare informatie inbrengt, hebt u op elk moment het recht deze informatie te verwijderen door het volgen van bijgevoegde instructies die ter beschikking worden gesteld bij elke binnenkomende e-mail. Om uw gegevens of keuzes te verbeteren of te verwijderen kan u NTI contacteren zoals beschreven in de sectie 'Hoe contact met ons opnemen'.

Links met derden

Deze website bevat links met zowel sites van derden als met andere sites die eigendom zijn van/of beheerd worden door andere Cornelsen bedrijven. Gelieve in acht te nemen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacy gedragscode van sites van derden. Gelieve ook in acht te nemen dat de gedragscode van andere Cornelsen sites in grote mate kan afwijken van de gedragscode van deze website. We raden u daarom aan de privacyverklaring van elke website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt, aandachtig te lezen.

Wijziging van onze gedragscoden

Af en toe kunnen we onze privacy gedragscoden aanpassen. Indien we een aanpassing uitvoeren, zal dit geen gevolg hebben voor de keuzemogelijkheden die u gemaakt hebt betreffende de informatie die u ons verstrekt hebt of over hoe we uw gegevens voor deze aanpassing gebruiken. Alle veranderingen worden aangekondigd in onze privacyverklaringen.

Klachten

We stellen ons tot doel om eventuele klachten betreffende privacy zo vlug en eerlijk mogelijk met u te behandelen. Indien u vragen of bemerkingen hebt of indien u een kopie van onze Data Privacy Klachtenbeleid wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via een van de opties vermeld in de 'Hoe ons contacteren' sectie onderaan.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om de beveiliging van de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens te garanderen waarbij het aantal personen die toegang hebben tot onze database servers beperkt blijft en electronische beveiligingssystemen waken over toegang door onbevoegden. Geen enkele systeem en data transmissie over het internet kan echter volledig beveiligd worden. Bijgevolg is het voor ons onmogelijk de veiligheid van de door u verstrekte gegevens te garanderen of te beschermen en doet u dit op eigen risico.

We verstrekken toegang to uw persoonlijk identificeerbare gegevens indien dit van rechtswege verzocht wordt, om medewerking te verlenen aan de politie of aan een juridische procedure of om de veiligheid en rechten van het publiek te beschermen. Uitsluitend in deze omstandigheden wordt de informatie voor deze limitatieve doeleinden medegedeeld.

Contactgegevens

N.T.I. Nederlands Talen Instituut B.V. kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

Per telefoon op 071-561 00 77
of per e-mail op info@nti.nl

of per post:

N.T.I. Nederlands Talen Instituut B.V
Postbus 2222
2301 CE Leiden

Laatste wijziging: 5 december 2006

Download hier een versie van de NTI Privacyverklaring van vóór 5 december 2006.

^ Terug naar boven

Bekijk de desktopweergave van nti.nl

Je cookie-instellingen